Content Marketing Strategi: Step-by-step til din Content plan

Der hersker efterhånden ikke meget tvivl om, at content marketing er en disciplin indenfor digital markedsføring, som i den grad kan løfte en virksomheds top- og bundlinje.

Men succesen kommer ikke af sig selv. Og den kommer heller ikke af en en ukoordineret, usammenhængende og halvhjertet indsats.

Det kræver en nøje overvejet og veldefineret content marketing strategi for at få succes. Derfor er content marketing strategien, og den tilhørende content marketing plan, den absolut mest afgørende del af arbejdet content marketing og ligeledes i hvorvidt virksomheder får succes hermed.

Her får du step-by-step, hvordan du konkret laver en content marketing strategi og plan, der skaber vækst for din forretning.

Nicklas Lindby
Chief Marketing Officer

📱 + 45 61 68 03 97

📧 nicklas@aspera-digital.dk

Nicklas er ansvarlig for firmaets egen såvel som vores kunders inbound marketing. Han arbejder primært med Content Marketing, SEO og Marketing automation. Både på et strategisk, taktisk og eksekverende niveau.

Hvad er en content marketing strategi?

Content marketing strategien er en helt overordnet plan for, hvordan du kommer i mål med din content marketing indsats.

Dermed indebærer content marketing strategien, og udarbejdelsen heraf, både analysearbejde, klarlæggelse af målsætning og sidst men ikke mindst; en konkretisering af strategien i form af den content marketing plan, der skal eksekveres på! Dette kommer vi tilbage til.

TIP!

Læs mere generelt om Content Marketing, og hvad det er, her.

Din content marketing strategi er altså det forkromede overblik over hvad og hvordan, og det er den, der sikrer dig, at du konsekvent leverer det rette, værdifulde content til din målgruppe og maksimerer dit output.

Hvad din content marketing strategi helt konkret skal være, afhænger af, hvad du har fundet frem til i dit analysearbejde ift. din målsætning, målgruppe og jeres virksomhed og jeres udgangspunkt.

Og netop dette guider vi dig igennem til i denne step-by-step guide, så du ender med strategien og den tilhørende plan, som skal sikre din succes.

Et eksempel på en content marketing strategi kan f.eks. være:

“Med udgangspunkt i søgeordsanalyse udarbejdes content, som skal rangere organisk i søgemaskinerne på relevante søgeord og dermed tiltrække besøgende. Disse besøgende konverteres gennem gated content og CTA’er til leads, hvor de gennem personaliserede og automatiserede email flows modnes og til sidst konverteres til kunder af salgsafdelingen”

Hvis den primære målsætning er flere salg og leads gennem organisk trafik fra søgemaskinerne.

Hvorfor lave en content marketing strategi?

Du bør lave en content marketing strategien, da det er denne der skal sikre din succes med content marketing.

For som med alt andet kræver det en strategi at nå et mål. Og det gør det også med content marketing.

Det er ikke nok blot at skrive og distribuere relevant og værdifuldt content en gang imellem, når man lige føler for det og har tid til – nok ville dette alt andet lige måske give værdi, men ikke den maksimale værdi.

Nøglen til at få succes med content marketing ligger nemlig blandt andet i at have og følge en strategi og at være konsekvent.

“Nøglen til at få succes med content marketing ligger i at have og følge en strategi og at være konsekvent.”

Konsekvent at markedsføre og levere værdifuldt indhold er nemlig med til at skyde kundetilfredsheden i tops, maksimere din autoritet og troværdighed.

Med andre ord at maksimere; outputtet af din content marketing indsats!

Hvad er så en content marketing plan?

Content marketing planen er i bund og grund en konkretisering af din content marketing strategi.

Det er her, vi går fra det forkromede overblik til det konkrete.

Hvad er en content marketing plan? Kort og konkret

En content marketing plan er en udspecificeret og tilrettelagt plan over, hvad der skal laves, hvornår, hvordan og af hvem.

Derfor spiller content marketing planen også en afgørende rolle i content marketing strategien. Det er her strategien konkretiseres til en detaljeret plan for at føre denne strategi ud i livet.

En content marketing plan indeholder typisk følgende:

Element: Forklaring:
Navn / titel Navnet / titlen på indholdet.
Emne Hvad det overordnede emne, som indholdet hører under, er.
Type / Format Hvilken type / format indholdet er.
Stadie i kunderejse Hvilket stadie i kunderejsen, indholdet primært skal bruges til:

– Attract: at tiltrække mulige kunder.

– Interest: at holde mulige kunder interesserede.

– Convert: at konvertere mulige kunder til leads.

– Close: at konvertere leads til kunder.

– Delight: at gøre kunder til loyale kunder. 

Ansvarlig Hvem der er ansvarlig for opgaven.
Status Hvor langt indholdet er i processen fra start til færdig.
Startdato Hvornår du påtænker at starte.
Deadline Hvornår indholdet skal være færdigt og “live”.
Kanal Hvor indholdet primært skal distribueres og markedsføres.
Potentiale (f.eks. 1-5) Hvor stort potentialet er i dette stykke content. F.eks. på en score fra 1-5. Dette kan f.eks. være med udgangspunkt i trafik, målgruppens størrelse m.m. 
Relevans (f.eks. 1-3) Hvor relevant dette er content ift. at konvertere målgruppen til kunder. Med andre ord; hvor relevant er virksomhedens ydelser ift. indholdet (f.eks. på en score fra 1-3).

 

Jo højere relevans og potentiale, jo bedre og mere værdifuldt content.

Længde Hvor langt indholdet skal være. F.eks. antal ord, antal sider, antal minutter osv.
Beskrivelse Her skrives f.eks. vinkel, format, ideér, søgeord eller noget mere konkret til den, der skal lave indholdet.

Men din content marketing plan kan indeholde lige præcis det, der giver mening for dig og din forretning.

Hvordan laver man en content marketing strategi og tilhørende plan?

Man laver en content marketing strategi, og tilhørende plan, med udgangspunkt i dybdegående analysearbejde af både interne og eksterne forhold.

Dette indbærer en analyse af ens marked og målgruppe, samt definition af målsætning og udvælgelse af KPI’er. Herefter skal der vælges og planlægges, hvilket indhold der skal laves, og hvordan der skal markedsføres – de to ben af content marketing.

På baggrund af dette fastlægges content marketing planen, som der skal eksekveres på.

Content marketing strategi: 7 trin til din færdige content marketing plan

Der ligger et stort arbejde bag at få succes med content marketing, men vi har kogt processen ned til 7 konkrete og eksekverbare trin.

Følg de 7 trin til en succesfuld strategi og plan!

1. Definer målsætning og KPI’er

Content marketing kan være et effektivt værktøj i marketing under hele kunderejsen fra attract til delight.

Med andre ord kan content marketing bruges til følgende:

 • Attract: at tiltrække potentielle kunder.
 • Interest: at holde de potentielle kunder interesserede.
 • Convert: at konvertere potentielle kunder til leads.
 • Close: at konvertere leads til kunder.
 • Delight: at gøre kunder til loyale kunder.

Det er dog ikke ensbetydende med, at content marketing skal være det gennemgående element i din marketingstrategi, blot at det kan være det.

Mere konkret kan målet f.eks. være for en B2B-virksomhed at bruge content marketing til at generere kvalificerede leads til salgsafdelingen, hvor målet for en brand-virksomhed kan være at opnå en top-of-mind-placering hos målgruppen og for en e-commerce at trække organisk trafik til hjemmesiden.

Det handler i dette step altså om at finde ud af, hvilken rolle content marketing skal spille i ens setup, og dermed hvad målsætningen med det er.

Helt overordnet kan content marketing medvirke til 6 primære målsætninger:

#1 Generering af leads og salg
#2 Fastholdelse af nuværende kunder
#3 Skabe og styrke din autoritet
#4 Give dit brand troværdighed
#5 Få en top-of-mind-position hos din målgruppe
#6 Trække organisk trafik til din hjemmeside (SEO)

Disse kan du læse mere om her.

Hvilket content, du skal lave, og hvordan det skal markedsføres afhænger nemlig 100% af dit mål. Du bør derfor fastlægge og have klart for dig, hvad dit primære mål er – samt dine sekundære.

Og når du har gjort dette, skal du udvælge en eller flere målbare, konkrete KPI’er, som du kan måle på, overvåge og optimere med henblik på.

KPI’erne skal være specifikke, målbare og relevante.

Herunder er et nogle typiske eksempler på content marketing KPI’er.

Content marketing KPIer:

 • Flere kunder
 • Flere leads
 • Mere relevant trafik
 • Højere CLV
 • Bedre placeringer

Læs mere om at vælge de rette KPI’er her.

Læs mere om at vælge de rette KPI’er her

2. Analyse af målgruppe 

Ligesom du skal have styr på, hvad målsætningen er med din content marketing, skal du have 100% styr på, hvem du, med dit content, henvender dig til.

I denne tidlige del af processen er analysearbejdet med det mål at danne sig et overordnet overblik over målgruppen generelt. Herefter vil vi gå mere i dybden med, hvordan du bruger denne viden og det yderligere analysearbejdet i forbindelse med udarbejdelsen og distributionen af dit content.

Først og fremmest indebærer definition af målgruppen at vurdere, om dit content skal henvende sig til potentielle eller eksisterende kunder. Og hernæst hvad der kendetegner din målgruppe ud fra demografiske-, geografiske- og psykografiske forhold.

Content marketing KPIer:

Læs mere om, hvordan du bedst finder frem til og definerer din målgruppe her.

Din målgruppeanalyse kan f.eks. ende ud i en definition af din persona: En fiktiv person, som beskriver din ideelle kunder.

Læs mere om at bruge personaer i din markedsføring her

Fastlæggelsen og definition af din målgruppe spiller en essentiel rolle i den videre planlægning, udarbejdelse af content og ikke mindst ift. distribueringen af dit indhold, som vi også kommer tilbage til.

Hvordan du bruger denne viden er netop, hvad vi går i dybden med, i de næste steps.

3. Fastlæg den overordnede content marketing strategi

Med udgangspunkt i din målsætning og analyse af din målgruppe til din content marketing indsats, samt din viden om markedet og branche, skal du have fastlagt den overordnede content marketing strategi, der skal sikre din succes.

Som vi tidligere har været inde på, ville dette sige det forkromede overblik; Hvad skal vi gøre for at opnå vores målsætning med content marketing?

Denne strategi vil hermed danne grundlaget for de næste steps i dit arbejde med content marketing.

Herunder er et andet eksempel (end det tidligere nævnte), du kan bruge til inspiration til udformningen af din content marketing strategi:

Et andet eksempel på en content marketing strategi:

“Med det primære mål at få mere organisk trafik til de vigtigste kategorier på webshoppen, udarbejdes der, med udgangspunkt i søgeords- og konkurrentanalyser, tekstindhold til de respektive kategorisider. Yderligere udarbejdes der relevante blogindlæg og informationssider, som kan tiltrække mere early funnel trafik samt supportere domænets organiske tilstedeværelse og autoritet generelt”

Hvis den primære målsætning for en webshop er at få mere relevant, konverterende trafik og salg via. de organiske søgeresultater.

4. Valg af content type, format og vinkel

Content kan være mange ting, og hvilket indhold man skal bruge i sin content marketing indsats afhænger af den enkelte virksomhed. Mere præcist ved at analysere sig frem til, hvilket indhold, der vil giver værdi for din forretning, er relevant for din målgruppe og dermed tiltrækker dine potentielle kunder – og samtidig opfylder din målsætning.

Det kan, som tidligere nævnt, være alt fra kategoritekster og blogindlæg til e-bøger og webinars.

Content typer eksempler:

Det perfekte content for din forretning findes, hvor de tre elementer flyder sammen:

Indholdet har værdi for målgruppen (modtager): Dit indhold skal have værdi for din målgruppe, ellers er det intet incitament for din målgruppe i at læse, høre eller se dit content. Vi anbefaler her, du kigger på følgende:

Efterspørgselsanalyse, søgeordsanalyse og konkurrentanalyse.

Indholdet har relevans for din virksomhed (afsender): Din forretning skal være relevant for det content, du udgiver. Jo mere relevant din forretning er for indholdet – og dermed målgruppen, der læser det – jo bedre.

Indholdet stemmer overens med din målsætning: Dit indhold skal stemme overens med forretningens overordnede målsætning og KPI’er, som defineret i step 1.

Ovenstående 3 elementer analyseres med henblik på at definere mere præcist, hvilket content, der skal laves. Med andre ord at finde ud af, hvilket indhold der er i overensstemmelse med de 3 elementer.

Helt lav praktisk vil det sige at få fastlagt:

 • Content type: Hvilken type af content skal der laves? Blogindlæg, whitepaper, podcast, video eller lignende.
 • Content format: Hvilket format skal dette content have? Step-by-step, liste, værktøj eller lignende.
 • Content vinkel: Hvilket vinkel skal dit content have? Dybdegående, let og bekvem, data-drevet eller lignende.

Når det er fastlagt er kun selve udarbejdelsen af det content, der skal bruges, tilbage. Det vil sige forarbejde, skriv/optagelse/film, layout, finpudsning, upload mv.

Men selvom det måske kribler i fingrene, så hold fingrene fra tastaturet (eller kameraet og mikrofonen) lidt endnu, indtil du har læst guiden her helt igennem og har lavet din færdige content marketing plan!

Og så kan du sætte i gang.

5. Markedsføring og distribution af content

Den anden, og mindst lige så vitale del af content marketing er marketing-delen.

Altså distribueringen af dit indhold. For dit indhold er ingenting værd, hvis ingen nogensinde ser det.

Man kan altså ikke sige content, uden at sige “marketing”: Content marketing.

“Man kan altså ikke sige “content”, uden at sige marketing: Content marketing”

Markedsføringen af dit content går i bund og grund ud på at distribuere dit indhold til den rette målgruppe. Det er her, du sikrer dig, dit hårde arbejde med forarbejde, research, udarbejdelse og finpudsning af dit content, får reel værdi for din forretning, og at det ikke er spildt arbejde.

Dit content kan, som alt andet, markedsføres på et utal af måder. Og det handler, som alt andet markedsføring, om at ramme den rette målgruppe, det rette sted og på det rette tidspunkt.

Hvilke metoder og kanaler, der er de rette for dig afhænger af din målsætning, målgruppe og strategi. Kig i den forbindelse på tidligere erfaringer og data, og hvad der har performet godt for jer tidligere.

Herunder er nogle af de måder, hvorpå du kan markedsføre dit content, og hvordan du kommer igang:

Sådan kan du markedsføre dit content:

Alternativt så kontakt marketingeksperter som os, for en uforpligtende snak om valg af marketingkanaler til markedsføring af jeres indhold!

6. Lav din Content marketing plan

Nu skal den forkromede strategi og overblikket konkretiseres til noget eksekverbart; nemlig din content marketing plan.

Din content marketing plan indeholder; hvad der skal laves, hvordan, af hvem og hvornår.

Men din content marketing plan bør indeholde lige præcis det, som er relevant for dig og din forretning.

Sådan kan du markedsføre dit content:

Se hvad en content marketing plan typisk indeholder under afsnittet “Hvad er en content marketing plan?

Rent lavpraktisk kan en content marketing plan f.eks. være i form af et regneark (Excel eller Google Sheets), en kalender eller lignende, alt afhængig af behov og ønsker.

Download vores gratis skabelon til din content marketing plan her!

7. Eksekver 

Næste og sidste step på din vejen til at få succes med content marketing: Eksekveringen.

Du er nu klar til at begynde at eksekvere på din content marketing plan. Men husk nu, content marketing er ikke blot noget, du kan strege af marketing to-do listen.

Content marketing er en iterativ proces, hvor det er indsatsen over den lange bane – og at være konsekvent og strategisk – der sikrer din succes. Og det er netop dette, din content marketing plan skal være med til at sikre i praksis.

Men selv når planen er lagt, og du er i fuld gang med at eksekvere, så bør du ikke læne dig tilbage og lade planen køre på autopilot.

Vi anbefaler, som med alle andre aspekter af online marketing, at din tilgang til content marketing er datadrevet.

Det vil sige, at du løbende overvåger og optimerer og træffer beslutninger omkring din content marketing indsats med udgangspunkt i data og ved at måle på din high- som low-level KPI’er.

Så nok skal du følge planen, men du skal stadig være fleksibel og løbende overvåge og bruge det data, du får ind, til at måle på de relevante KPI’er, du har sat op og optimere med henblik på disse.

Få konkrete handleforslag til, hvordan du håndterer content, som performer rigtig godt, og content som ikke performer tilfredsstillende i vores komplette, udgivne Content Marketing håndbog [inkl. skabelon og eksempler], du kan downloade her.

Vil du have sparring og hjælp til din content marketing?

Hos Aspera Digital hjælper vi virksomheder på tværs af brancher og markeder med at skabe rentabel vækst ved hjælp af content marketing og alle andre aspekter af online marketing.

Og vi håber, at denne guide kan bidrage til netop dette hos jer; at skabe vækst med content marketing!

Alternativt er vi altid åbne over for en uforpligtende dialog og konkret sparring med dig om din content marketing indsats og strategi.

Ring til os på tlf. 60 40 10 06 eller send os en mail, så giver dig dig et par tips med på vejen.