301 redirect

Hvad er et 301 redirect?

Et 301 redirect er en permanent viderestilling/redirect af en URL. Når du nedlægger adresser og flytter deres indhold over på en ny adresse, som f.eks. ved et siteskifte, er det SEO-mæssigt uhyre vigtigt, at du er opmærksom på at få opsat korrekte 301 redirects.

Herigennem informerer man nemlig søgemaskinerne om, at indholdet på en given adresse er flyttet over på en ny adresse.

På denne måde undgår man at skulle “starte fra scratch” på den nye adresse, da den gamle addresses optjente værdi vil blive videreført til den, der 301-redirectes til.

Hvordan laver man et 301 redirect?

Langt de fleste moderne CMS systemer har indbygget funktionalitet til at lave 301-redirects. Alternativt kan du i mange tilfælde finde et modul/plugin, der kan hjælpe dig med opsætningen af 301-redirects.

Har dit system ikke indbygget 301-redirect håndtering eller mulighed for installation af plugin/modul til det, afhænger det af, om din hjemmeside befinder sig på en PHP server eller en ASP.NET server.

Sådan laver du 301 redirects på de to forskellige servertyper:

Sådan laver du 301 redirects på PHP server

Hvis din side befinder sig på en PHP server laver du 301-redirects igennem .htaccess filen i roden af dit webhotel.

Har du ikke allerede har en, kan du blot oprette en og placere den i roden af dit webhotel, alternativt kan du redigere den, som du allerede har.

I nedenstående eksempel antager vi, at der skal laves et redirect fra adressen https://eksempel.dk/adresse1 over til https://eksempel.dk/adresse2. Står der allerede “RewriteEngine on” i din .htaccess fil skal der indsættes følgende i din .htaccess fil:

Redirect 301 /adresse1 https://eksempel.dk/adresse2

Alternativt skal “RewriteEngine on” skrives over dine redirects i .htaccess filen. Herunder kan du så placere alle dine redirects.

Sådan laver du 301 redirects på ASP.NET server

Er din hjemmeside placeret på en ASP.NET server foregår opsætning af redirects igennem web.config filen, som ligeledes ligger placeret i roden af dit webhotel.

For at oprette et 301-redirect i din web.config fil skal du først og fremmest scrolle ned og finde </handler> linjen under <system.webServer>. Efter </handler> ville nedenstående kode snippet indsættes.

Igen antager vi, at der skal oprettes et 301-redirect fra adressen https://eksempel.dk/adresse1 over til https://eksempel.dk/adresse2.

<rewrite> 
 <rules> 
   <rule name="redirect1" stopProcessing="true"> 
   <match url="(.*)" /> 
   <conditions logicalGrouping="MatchAny" trackAllCaptures="false"> 
    <add input="{HTTP_HOST}{REQUEST_URI}" pattern="eksempel.dk/adresse1" /> 
    <add input="{HTTP_HOST}{REQUEST_URI}" pattern="www.eksempel.dk/adresse1" /> 
   </conditions> 
   <action type="Redirect" url="https://eksempel.dk/adresse2" redirectType="Permanent"/> 
   </rule> 
 </rules> 
</rewrite> 

Vi vil dog altid, hvis det er muligt, anbefale at du opretter dine 301-redirects igennem systemet, du benytter dig af, hvis det er muligt.

Simon Nielsen
CCO & Partner
📱 + 45 60 40 10 04

Vil du høre mere? Bliv ringet op