Alt-tekst

Hvad er en alt-tekst?

En alt-tekst er en HTML attribut, man kan tilføje til billeder på hjemmesider, som beskriver, hvad billedet indeholder.

En alt-tekst har flere forskellige formål:

  • Alt-tekster kan benyttes af svagtseende brugere, som benytter skærmlæsere. Via alt-teksten kan de blive oplyst om, hvad et givent billede indeholder.
  • Hvis billedet af en eller anden årsag ikke kan indlæses på hjemmesiden er det i stedet alt-teksten, der bliver vist, så besøgende alligevel kan vide hvad billedet indeholder.
  • Sidst, men ikke mindst, benyttes alt-tekster af søgemaskiner til at identificere hvad billeder indeholder. Dette er særligt vigtigt i forhold til billede SEO, da søgemaskinerne ikke endnu kan identificere billeders indhold og kun forstår tekstindhold.

I ren HTML sprog ser en alt-tekst således ud:

Billede uden alt-tekst

<img src=”/image.jpg”/>

Billede uden alt-tekst

<img src=”image” alt=”Hund der hopper”/>

I ovenstående eksempel er billedet, et billede af en hund der hopper, hvorfor alt-teksten er defineret som værende “Hund der hopper”

Hvordan laver jeg alt-tekster?

I de fleste gængse CMS-systemer er der indbyggede funktioner til at definere alt-tekster på billeder. I f.eks. WordPress kan du under “Medier” i venstremenuen finde alle dine billeder, og herunder tildele dem alt-tekster under feltet “Alternativ tekst”.

Hvad skal alt-tekster indeholde?

I forhold til SEO best practice, skal dine alt-tekster blot indeholde en kort og præcis beskrivelse af billedets indhold.

Hvis man f.eks. skulle forfatte en alt-tekst til nedenstående billede, kunne den f.eks. være “Sort cykel i skov”.

Så vidt det er muligt bør du også forsøge at inkorporere søgeord i dine alt-tekster på billeder, der også fungerer som links, da alt-teksten i så fald vil fungere som linkets ankertekst.

Alt-tekster og SEO

I forhold til SEO generelt er alt-tekster først og fremmest vigtige, da de, som beskrevet i ovenstående også fungerer som ankerværdi i de tilfælde hvor billeder fungerer som links.

Dernæst er det altafgørende at definere alt-tekster, hvis man gerne vil rangere med sine billeder i søgemaskinernes billedresultater. Som nævnt tidligere, er dette nødvendigt for at søgemaskinerne overhovedet kan forstå billedets indhold, da de ikke er kloge nok, endnu, til at identificere billeders indhold, og kun kan forstå tekstindhold.

Simon Nielsen
CCO & Partner
📱 + 45 60 40 10 04

Vil du høre mere? Bliv ringet op