B2C (Business-to-consumer)

Hvad er B2C?

“B2C” er en forkortelse for “Business-to-consumer” og dækker over markeder hvor transaktionerne foregår fra virksomhed til private forbrugere, og ikke fra virksomhed til virksomhed som det er tilfældet på det modsatte, B2B markedet.

I forbindelse med online marketing er det vigtigt at være opmærksom på, om man befinder sig på et B2C eller B2B marked, da der ofte vil være væsentlige forskelle i hvordan man bør markedsføre sig på de to markeder.

Typer af B2C virksomheder

Herunder er et par eksempler på B2B virksomheder og deres funktion:

 • Webshops (mode-webshops, elektronik-webshops mv.)
 • Fysiske butikker (tøjbutikker, dagligvarekæder mv.)
 • Servicevirksomheder (rejsebureauer, tandlæger mv.)

Hvad kendetegner B2C markedet?

B2B handel, som foregår mellem to virksomheder, er kendetegnet ved følgende:

 • Der er ofte beslutningstageren, som også er konsumenten.
 • Købsprocessen er ofte kortere end på B2B markedet.
 • Kunden vil gerne handle hurtigt og have effekt med det samme.
 • Der er følelsesmæssig involvering i handlen ift. B2B markedet.
 • Lav gennemsnitlig købesum.

Salg og markedsføring på B2C markedet

Salg og markedsføring på B2C markedet, handler først og fremmest at ramme brugeren med sit budskab, hvor de agerer og herefter at påvirke, overtale dem og føre dem bedst muligt gennem deres kunderejse: fra fremmed til køb.

Markedsføringen og salget henvender sig ofte direkte til konsumenten, da det også er oftest beslutningstageren på B2C.

Typiske marketingkanaler for virksomheder, der sælger på B2C markedet, er derfor:

 • SoMe marketing
 • SEO
 • Google Ads
 • Email marketing
 • Amazon ads

Budskaber og virkemidler kan i større grad end på B2B markedet have fokus på det følelsesmæssige aspekt, men EFU-modellen bør stadig benyttes, hvor der fokuseres på værdien for modtageren.

Marketingstrategien afhænger i stor grad din branche og dine kunders kunderejse og bør tilrettelægges ift. denne.

Læs mere om kunderejsen her eller kontakt os på tlf. 60 40 10 06, så hjælper vi dig med dit salg og markedsføring på B2C markedet.

Simon Nielsen
CCO & Partner
📱 + 45 60 40 10 04

Vil du høre mere? Bliv ringet op