Bot

🤖Hvad er en bot?

Ordet “bot” kommer af ordet “robot”, og er altså en bred betegnelse for noget, der er programmeret til at udføre opgaver for os mennesker.

Der hvor der er forskel på “robot” og “bot” er i det faktum, at en “robot” har et fysisk legeme, mens en bot typisk blot er et computerprogram.

Forskellige typer af bots

Begrebet “bot” er altså en bred betegnelse for et computerprogram der er programmeret til at udføre en, eller flere, vilkårlige opgaver for os mennesker.

Det kunne f.eks. være en chatbot, der er programmeret til at føre en naturlig samtale via tekst eller tale med en kunde. Det kunne også være en scraper bot, som scraper internettet for information specificeret af bottens bruger.

Indenfor gaming verden vil en bot typisk være en karakter, der er styret af computeren.

I online marketing verden vil en bot typisk være et computerprogram, der kan udføre repetitive opgaver, og derigennem automatisere dele af online marketing arbejdet. Gennem de seneste par år er også chatbots blevet større og større indenfor online marketing, og vil formentlig blot fortsætte med at blive større og større i de kommende år.

Så kort fortalt afhænger svaret på spørgsmålet “Hvad er en bot” altså af hvilken kontekst begrebet benyttes indenfor, men overordnet set er det altid en virtuel robot, der kan udføre bestemte opgaver.

Simon Nielsen
CCO & Partner
📱 + 45 60 40 10 04

Vil du høre mere? Bliv ringet op