Bounce Rate

Hvad er bounce rate?

“Bounce rate”, også på dansk kaldet “Afvisningsprocent”, er et begreb, der dækker over, hvor stor en procentdel af ens besøgende på en given side, der forlader siden igen uden at foretage sig nogen handling på siden/hjemmesiden.

Eksempel 1: En bruger lander på dit blogindlæg, læser på blogindlægget i 2 minutter, og forlader derefter siden igen. Dette vil tælle som et “bounce”, altså en afvisning.

Eksempel 2: En bruger landet på dit blogindlæg, læser på blogindlægget i 1 minut, klikker herefter videre over på forsiden, samt en kategoriside. I dette tilfælde vil denne bruger ikke tælle som et “bounce”.

Hvordan regner man bounce rate ud?

Formlen for at regne bounce rate ud ser således ud:

Bounce rate formel

Antal bounces / Samlet antal besøgende = Bounce rate

I de fleste analyseværktøjer vil bounce rate allerede være regnet ud for dig. Er den dog ikke dette kan vi derfor kigge på et konkret eksempel ifm. beregning af bounce rate.

I dette tilfælde vil vi gerne udregne bounce raten for juni måned på forsiden, hvor der har været 6.000 besøgende på hjemmesiden i alt og 2.163 bounces.

Her er vores afvisningsprocent altså (2.163 / 6.000)*100 = 36,05%

Hvad er en god bounce rate?

Der findes ikke som sådan et entydigt svar på, hvad en god bounce rate er. Dette vil altid afhænge af, hvilken side der er tale om, kanal, branche, formål med siden og meget andet.

Typisk siger man dog at for en forside på en webshop, er en afvisningsprocent på under 60% acceptabel. Alt under 50% er godt.

Simon Nielsen
CCO & Partner
📱 + 45 60 40 10 04

Vil du høre mere? Bliv ringet op