CPC (Cost Per Click)

Hvad er CPC?

Først og fremmest: Hvad står CPC for? CPC står for “Cost Per Click” – altså på dansk: “pris pr. klik”. Også ofte kaldet klikpris.

CPC er et udtryk, der bruges i forbindelse med betalt annoncering online, for hvad prisen for et klik er. F.eks. et klik på en Google Ads annonce, annonce på sociale medier og lignende. CPC er dermed nært beslægtet med begrebet: PPC, som er betalingsmodellen: Pay Per Click.

Hvordan beregnes CPC?

CPC beregnes: Omkostninger / Antal kliks

Hvor omkostningerne f.eks. er de summerede markedsførings- og/eller salgsomkostninger eller f.eks. for en specifik kampagne, annonce, kanal eller lignende. Og det samme med antal kliks.

Hvad bruges CPC til?

CPC kan bruges som en overordnet KPI for, hvad du betaler pr. lead/mulige kunde.

Herudover kan den bruges til sammenligning på tværs af kanaler, kampagner, annoncer og marketingaktiviteter til at måle på, hvor du billigst anskaffer nye mulige kunder.

Det er vigtigt at være opmærksom på, når du benytter dig af CPC som en KPI, at CPC ikke medtager kvaliteten af det klik, du betaler for. Hvis du ønsker at måle på, hvor rentabel din markedsføring er, bør du derfor bruge CPC sammen med din konverteringsgrad eller benytte dig af CPA.

Hvad er prisen på CPC?

Hvad CPC er i kroner og ører, altså hvor høje din klikpriser er, afhænger i højeste grad af udbud og efterspørgsel. Jo flere, der byder ind, jo højere klikpriser/CPC.

Herudover spiller kvaliteten af din hjemmeside også ind på CPC prisen på f.eks. Google Ads. Jo bedre hjemmeside (målt på forskellige parametre), jo lavere CPC.

Hvad er en god CPC?

I og med at et klik er lig med en potentiel kunde, kan man sige, at CPC er prisen for en potentiel kunde. Derfor er det i høj grad din konverteringsrate og prisen på dine produkter, der dikterer, hvad en god CPC er, og hvorvidt du får en tilfredsstillende ROI på den pågældende annonceringskanal.

Af samme grund er det oftest i brancher, hvor købsbeløbene er store, at CPC-priserne er højest.

Hvor højt skal dit CPC bud være?

Hvor højt dit CPC bud skal være, afhænger af, hvor meget trafik du ønsker at få, og hvor meget du mener, denne trafik er værd. Hvor højt du byder på CPC på søgemaskiner dikterer f.eks. hvor højt din annonce bliver placeret. Hvor højt dit bud skal være afhænger dermed af f.eks. søgeordet, din hjemmeside, dit udvalg, dine priser mv.

Simon Nielsen
CCO & Partner
📱 + 45 60 40 10 04

Vil du høre mere? Bliv ringet op