CPL (Cost Per Lead)

Hvad er CPL?

CPL står for “Cost Per Lead”, og er altså en betegnelse for, hvor meget det koster dig for hvert lead, du får ind.

Hvordan udregner man CPL?

Formlen for at udregne CPL er relativ simpel, og ser således ud:

CPL formel

CPL = Annonce spend / Antal leads

Det kunne f.eks. være, at du har en Facebook Lead annonce kørende, og har brugt 500 kr. på denne annonce, hvilket har indbragt dig 5 leads. I så fald vil din CPL være 100 kr. da 500/100=5. Du har altså i dette tilfælde brugt 100 kroner per lead (CPL=100 kr.)

Hvad er en god CPL?

Der findes intet entydigt svar på hvad en god CPL er, da det altid vil afhænge af branche og annoncetype, samt annonceplatform. I nogle brancher kan leads være rigtigt dyre at hente ind, mens de i andre brancher kan være billigere.

Derudover kan der være store forskel i CPM priser på de forskellige annonceplatforme som f.eks. Pinterest, Facebook og LinkedIn.

Simon Nielsen
CCO & Partner
📱 + 45 60 40 10 04

Vil du høre mere? Bliv ringet op