De 4 p'er

Hvad er de 4 P’er?

De 4 p’er, også kendt som marketingmix, parametermix m.m., består af 4 parametre, som beskriver en virksomheds produkt og/eller service: Produkt, Pris, Place og Promotion. Disse 4 parametre er i grove træk, hvad en virksomhed kan justere og dreje på med henblik på at differentiere sig og gøre sig mest mulig attraktiv over for ens kunder.

De 4 P’er: Kært barn har mange navne

De 4 P’er er også kendt som marketingmix, parametermix og the 4 Ps.

De 4 P’er kommer man altså ikke udenom, når man taler forretningsstrategi. Det udgør nemlig fundamentet af en virksomhed og dens eksistens. Så uanset om der skal lægges en ny marketingstrategi, produktudvikles eller optimeres på logistik- og lagerstyring, så er det altså noget, der berører de 4 P’er.

Det er derfor alfa omega, du har styr på disse, og hvad de hver især betyder:

 • Produkt
 • Pris
 • Place (distribution)
 • Promotion

Det kan du blive klogere på herunder. Hvis du vil blive klogere på de 7 p’er, som oftest bruges til at beskrive en servicevirksomhed, kan du læse om disse her.

Produkt

Produktet – hjertet i din forretning – uanset hvad du sælger. Dette parameter har til formål at beskrive din vare og/eller tjeneste, og hvordan dette opfylder dine kunders behov, krav og ønsker. Med andre ord: Hvad gør dit produkt bedre end dine konkurrenters?

Dette kommer ned til kvaliteter i dit produkt som:

 • Type
 • Kvalitet
 • Funktioner
 • Emballage
 • Sortiment

Pris

Parameteren pris har til mål at beskrive hvilket prisniveau, din virksomhed har valgt at sælge produkterne til kontra konkurrenter, samt hvilken prisfastsættelsesmetode, der bruges til dette. Er produkterne dyrere, billigere eller har samme pris som konkurrenterne?

Vi skelner her mellem nedenstående prisfastsættelsesmetoder:

 • Omkostningsorienteret: Prisen sættes udelukkende med udgangspunkt i omkostninger og avance.
 • Konkurrenceorienteret: Prisen fastsættes ud fra kendskabet til konkurrenternes priser.
 • Markedsføringsorienteret: Prisfastsættelsen er ud fra en vurdering af markedsforhold og herunder: målgruppe, omverdensforhold, efterspørgsel mv.

Men i realiteten vil prisfastsættelsen typisk være en samlet vurdering af alle tre metoder, som tilsammen udgør en konkurrencedygtig pris, som giver mening for den enkelte virksomhed.

Place (distribution)

Place beskriver distributionen af dit produkt; hvordan når produktet fra dig til den endelige bruger. Denne del kan bestå af alt fra enkelte til mange led alt afhængig af den enkelte virksomhed.

Der findes nemlig et væld af forskellige distributions- og salgskanaler, samt strategier herfor. Det handler om at vælge den rette ift. sine kunder samt at vælge en omkostningseffektiv distribution.

Indenfor mulige distributionskanaler taler vi blandt andet om:

 • Direkte til forbrugeren: f.eks. gennem en webshop eller lignende.
 • Gennem en detaillist: f.eks. relevante butikker.
 • Gennem en grossist: f.eks. grossister i de enkelte lande, som sælger til relevante detaillister.

Mange virksomheder benytter sig udelukkende af en af ovenstående, men mange kombinerer også de nævnte. F.eks. ved både at sælge på egen webshop og gennem detaillister.

Promotion

Sidste, men også en af de vigtigste parametre: markedsføring af dit produkt. For selvom du er konkurrencedygtig på alle 3 ovenstående parametre, så er det ikke noget værd, hvis der er ingen, der ved det.

Dette P dækker over din marketing- og salgs strategi. Hvordan skal dine potentielle kunder finde og høre om dit produkt. Vi skelner her typisk mellem følgende:

 • Traditionelle reklamer
 • PR
 • Online markedsføring
 • Personligt salg.

Typisk benytter en virksomhed sig af en kombination af disse for at få mest mulig værdi.

Vil du læse mere om digital strategi, og hvordan du kan bruge dette til at styrke din forretnings top- og bundlinje? Det kan du gøre her.

Foretrækker du en personlig snak ift. din forretning, så udfyld formularen herunder, så hører du fra os.

Simon Nielsen
CCO & Partner
📱 + 45 60 40 10 04

Vil du høre mere? Bliv ringet op