De 7 p'er

Hvad er de 7 P’er?

De 7 P’er, også kendt som det udvidede paramtermix, består af 7 parametre, hvor det klassiske marketingmix kun består af 4. Det udvidede parametermix er kommet til, fordi at flere aspekter gjorde sig gældende for servicevirksomheder end for virksomheder, som udelukkende sælger fysiske produkter.

TIP!

De 7 p’er er også kendt som det udvidede marketingmix, det udvidede paramtermix og the 7 Ps.

Det udvidede marketingmix har til formål at beskrive en virksomheds service ud fra de 7 parametre:

 • Produkt
 • Pris
 • Place (distribution)
 • Promotion
 • Physical evidence
 • People
 • Proces

Hvoraf de 4 førstnævnte, er de 4 P’er, som man kender dem og de sidste 3, er de ekstra.

TIP!

Læs mere om de 4 P’er, de klassiske marketingmix, her.

Disse 7 parametre er i grove træk, hvad en servicevirksomhed kan justere og dreje på mhp. at differentiere sig som virksomhed og gøre sig mest mulig attraktiv for den rette målgruppe.

Derfor kommer man heller ikke uden om de 7 P’er som servicevirksomhed, når man lægger sin forretningsstrategi. Det udgør nemlig fundamentet for virksomheden og er afsæt, når der skal lægges en ny strategi; uanset om det er en marketingstrategi, produktudvikling eller lignende – så berører det en eller flere af de 7 P’er.

Produkt

Produktet er produktet, du sælger. Det vil sige det egentlige produkt, dets funktioner, fordele og den værdi, som dit produkt/service giver din kunde. Det kan f.eks. være rengøringsservice, konsultation, hårklipning eller lignende.

Det er afgørende at forstå produktet, hvad der gør det unikt kontra ens konkurrenters og hvilken værdi produktet tilfører ens kunder, når man driver forretninge og specielt ifm. ens markedsføring.

TIP!

Læs mere om EFU modellen her, som hjælper dig med at bruge produktet og dets egenskaber og værdi i din markedsføring og salg!

Pris

Dette refererer til prisen på dit produkt, og hvordan denne har effekt på dine kunder. Hvor meget vil din målgruppe betale for produktet, hvordan prissætter dine konkurrenter, hvordan er dine omkostninger mv.

Når det kommer til P’et; pris skelner vi mellem nedenstående prisfastsættelsesmetoder:

 • Omkostningsorienteret: Prisen sættes med udgangspunkt i omkostninger og avance.
 • Konkurrenceorienteret: Prisen fastsættes ud fra konkurrenternes priser.
 • Markedsføringsorienteret: Prisfastsættelsen er udfra en vurdering af markedsforhold og herunder: målgruppe, omverdensforhold, efterspørgsel mv.

Men i realiteten vil prisfastsættelsen typisk være en samlet vurdering af alle tre metoder, som tilsammen udgør en konkurrencedygtig pris, som giver mening for den enkelte virksomhed.

Place

Hvor og hvordan får du dine produkter fra dig til dine kunder. Er det online, på din fysiske placering eller noget helt tredje? Det er afgørende at vælge den rette placering og distribution for dit produkt og din målgruppe. Placeringen og hvordan du sælger dit produkt bør være med udgangspunkt i din målgruppe, deres købevaner, dit produkt mv.

Promotion

Promotion refererer til selve markedsføringen af dit produkt. Hvordan gør du de rette personer (din målgruppe) opmærksom på dit produkt og får det afsat.

Promotion foregår typisk på følgende måder:

 • Traditionelle reklamer
 • PR
 • Online markedsføring
 • Personligt salg.

Og også ofte en kombination heraf for at opnå den maksimale effekt og synergi.

Physical evidence

Physical evidence er alt det fysiske af din virksomhed, som dine kunder interagerer med. Det vil f.eks. være:

 • det fysiske miljø, hvor du udbyder dit produkt.
 • pakningen
 • evt. andre fysiske elementer (billet, armbånd, souvenirs eller lignende)

Og er altså ligeledes det tøj, de ansatte har på, interiør osv. Alt det fysiske.

People

People refererer til de ansatte, som arbejder i firmaet og interagerer med kunden. Det vil sige alt fra service, support, salg mv.

Det er afgørende at have de rette folk, da det i rigtig mange servicevirksomheder i høj grad er menneskene, der er med til at forme produktet og den overordnede oplevelse.

Proces

Proces er processen, som dine kunder gennemgår hos dit firma. Det vil sige alt lige fra bestilling til levering.

Herunder: Leveringstid, leveringsmetode, ventetid, efterfølgende support mv.

Det er her afgørende at man kan levere på den rette måde og lige godt til alle kunder.

Vil du have uforpligtende sparring ift. din virksomhed, strategi og markedsføring? Det er netop, hvad vi er eksperter i. Ring til os for en snak!

Simon Nielsen
CCO & Partner
📱 + 45 60 40 10 04

Vil du høre mere? Bliv ringet op