E-A-T (Ekspertise-Autoritet-Troværdighed)

Hvad er E-A-T?

“E-A-T” står for “Expertise”, “Authority” og “Trust”, på dansk: “Ekspertise”, “Autoritet” og “Troværdighed”. Det er et begreb, der første gang så dagens lys i 2015, da Google offentliggjorde deres håndbog til deres manuelle kvalitetstjekker kaldet “Search Quality Evaluator Guidelines”.

I denne håndbog optræder begrebet E-A-T adskillige gange. Begrebet er en betegnelse for tre parametre, som Google vægter højt i forbindelse med deres kvalitetstjek af en hjemmesides indhold.

E-A-T parametrene er vigtigere for nogle sider end andre, alt afhængig af branche og indhold. For de såkaldte “YMYL” sites er E-A-T ekstremt vigtigt.

Simon Nielsen
CCO & Partner
📱 + 45 60 40 10 04

Vil du høre mere? Bliv ringet op