GDPR

Hvad er GDPR?

GDPR er en forkortelse for General Data Protection Regulation, som er en EU-logivning, som er vedtaget for at beskytte forbrugeres persondata

Hvad står GDPR for?

GDPR står for General Data Protection Regulation.

Hvorfor GDPR?
Med den store forøgelse i udveksling af persondata over nettet via. nethandel mv., mente EU en ny lov: GDPR; var nødvendig for at beskyttede EU borgere.

Hvornår trådte GDPR i kraft?
Loven trådte i kraft d. 25 Maj 2018 og gælder for alle virksomheder på det europæiske marked.

Hvem gælder GDPR for?
GDPR gælder for alle organisationer, som behandler persondata fra borgere fra den Europæiske Union/EU. Det vil altså sige organisationer, der på den ene eller anden måde indsamler og benytter data fra borgere fra EU-lande, som d.d. tæller:

 1. Frankrig
 2. Belgien
 3. Tyskland
 4. Italien
 5. Nederlandene
 6. Luxembourg
 7. Danmark
 8. Storbritannien
 9. Irland
 10. Grækenland
 11. Spanien
 12. Portugal
 13. Østrig
 14. Finland
 15. Sverige
 16. Slovenien
 17. Polen
 18. Tjekkiet
 19. Slovakiet
 20. Estland
 21. Letland
 22. Litauen
 23. Ungarn
 24. Cypern
 25. Malta
 26. Rumænien
 27. Bulgarien
 28. Kroatien

Hvordan du som virksomhed skal forholde dig til GDPR

GDPR stiller krav til dig som virksomhed ift., hvordan du indsamler og bruger personlig data – f.eks. om dine kunder, medarbejder, besøgende på hjemmesiden mv. Dette gælder for alle virksomheder, der indsamler persondata om EU-borger – uafhængig af, hvor virksomheden selv hører hjemme (altså også selvom virksomheden drives uden for EU).

Du vil nu som virksomhed blive stillet til ansvar for hvordan du indsamler og bruger data, og hvis du ikke agerer under den nye GDPR lovigvning, kan det få alvorlige konsekvenser.

Vi anbefaler derfor, du læser grundigt op på de konkrete retningslinjer og regler, som er indfør med GDPR og overholder disse.

Læs mere på GDPR-info.eu.

Simon Nielsen
CCO & Partner
📱 + 45 60 40 10 04

Vil du høre mere? Bliv ringet op