Holistisk markedsføring

Hvad er holistisk markedsføring?

Holistisk markedsføring er et begreb, som beskriver en tilgang til markedsføring og markedsføringsstrategier, hvor man kigger på alle virksomhedens marketingaktiviteter, afgreninger og kunder som en helhed frem for som separate dele.

Holistisk tilgang betydning

Begrebet “holistisk” og at have en “holistisk tilgang” betyder, at noget (f.eks. en tilgang) er præget af og bygger på holisme.

Holisme er græsk og er en filosofisk tankegang, der beskriver det at betragte fænomener som helheder frem for sammensatte enkeltdele. Filosofien går blandt andet på, at helheden er mere end summen af de sammensatte dele.

Synonymer og ord som lægger sig tæt opad holistisk/holisme er f.eks. helhedsorienteret og atomistisk.

Hvorfor skal man have en holistisk tilgang til markedsføring?

Holistisk markedsføring er blevet lidt af et “buzzword” indenfor digital markedsføring, men det er med god grund.

For vigtigheden af at se på sit firma, sine kunder og sine marketingaktiviteter holistisk; som en helhed frem for enkeltstående dele, er essentiel i dette årti.

Man kan ikke længere kigge på hver enkelt kanal og afgrening af firmaet som separate dele. Det er sammenspillet mellem de enkelte afdelinger – f.eks. salg, marketing og kundeservice – og de enkelte kanaler – SoMe, søgemaskiner, traditionelt mv. – der giver synergien og værdien.

Dine kunders bevæger sig på tværs af platforme, enheder og over flere dage, hvor de interagerer med forskellige folk og afdelinger i dit firma og på forskellige platforme. Derfor er det essentielt, du er tilstede på de kanaler, kunden befinder sig på og med de rette budskaber, på det rette tidspunkt og leveret på den rette måde.

Hvordan arbejder man med sin markedsføring holistisk?

Holismen, som ligger bag holistisk markedsføring, er en tankegang, man først og fremmest skal tage sig selv.

Begynd at tænke i helhed og fra et fugleperspektiv fremfor at se afdelinger af dit firma, de kanaler, du befinder dig på, mv. som enkelte dele.

Andet step er fastlæggelse og at arbejde med dine kunders kunderejse. Hvordan de går fra at være fremmed til at være en loyal kunden – for det er summen af disse oplevelser, der danner deres indtryk af dit firma og dit brand. Kom i gang med dit arbejde med kunderejsen her.

Herudover bør du inddrage data i din markedsføring, som er modelleret, så alle digitale kanaler og touch points tildeles værdi – og ikke kun den sidste kanal, som “forårsager” købet. Dette kan du gør ved hjælp af de forskellige værktøjers attributionsmodeller.

Og selvfølgelig; skal du binde de enkelte afdelinger sammen og skabe flow på tværs af organisationen. Så f.eks. marketing og salg ikke er to separate organismer, men en organisme som arbejder sammen.

Herunder er et par konkrete idéer til, hvordan du arbejder holistisk med din markedsføring:

  • Tag udgangspunkt i kunderejsen (ift. valg af taktikker, kanaler, budskaber, CTA mv.)
  • Brug attributionsmodeller, som tilskriver værdi på tværs af kanaler
  • Brug med et fælles CRM (evt. også marketingplatform) på tværs af organisationen
  • Arbejd med leadscoring, customer life cycle mv. i dit marketing automation software
  • Arbejd med KPI’er, som binder afdelingerne sammen

Sådan arbejder vi hos Aspera Digital holistisk med digital markedsføring

Hos Apsera Digital ser vi på digital markedsføring holistik, hvor det er synergien mellem de enkelte kanaler og afdelinger i firmaet, som sikrer væksten.

Vi arbejder derfor med udgangspunkt i dine kunders kunderejse og digitale touchpoints og med udgangspunkt i dybdegående analyser og data, så vi rykker på de forretningsområder, der giver resultater og en bedre bundlinje i din forretning.

Vil du have råd og vejledning i, hvordan du arbejder holistisk med din markedsføring, eller ønsker du en fast samarbejdspartner, der ser på din forretning og markedsføring som en helhed, så du får det maksimale ud af det?

Lad os tage en snak. Ring til os på tlf. 60 40 10 06.

Simon Nielsen
CCO & Partner
📱 + 45 60 40 10 04

Vil du høre mere? Bliv ringet op