HTML

Hvad er HTML og hvad står HTML for?

HTML står for “Hyper markup text language” og er et kodesprog. Det er standard markup sproget på websider. Sproget beskriver strukturen af en given webside og består af såkaldte HTML elementer.

Webbrowsere kan forstå og læse HTML, og det er faktisk netop HTML kode, du sidder og kigger på lige nu, her på vores hjemmeside. Det er nemlig det sprog som webbrowsere viser. I tæt samspil med HTML finder man de to andre “client-side” sprog CSS og JavaScript, som kan underbygge og understøtte præsentationen af HTML kode.

Hvordan ser HTML ud? HTML kodeeksempel og forklaring

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>Sidetitel</title>
</head>
<body>

<h1>Primære overskrift</h1>
<p>Et tekstafsnit</p>
<button>En knap</button>

</body>
</html>

<!DOCTYPE html> definerer overfor browseren, at der er tale om et HTML5 dokument

<html> elementet er rodelementet af alle HTML sider

<head> indeholder såkaldt meta information omkring HTML siden

<title> tagget/elementet definerer en titel for siden, som vises i browserens titel bar eller fanevindue

<body> elementet er dokumentets “krop”. Det er altså heri at alt synligt indhold placeres såsom overskrifter, tekstafsnit, knapper, links mv.

<h1> elementet er en “header-1” overskrift, og er hierarkisk den øverste overskrift. Udover H1-overskriften findes der også H2, H3, H4, H5, og H6 overskrifter. Korrekt brug af disse er vigtig i forhold til SEO.

<p> elementet definerer et tekstafsnit.

Simon Nielsen
CCO & Partner
📱 + 45 60 40 10 04

Vil du høre mere? Bliv ringet op