HTTP

Hvad er HTTP og hvad betyder det?

HTTP står for “Hyper Text Transfer Protocol”, og er en protokol for kommunikation på World Wide Web. Nærmere bestemt kommunikation mellem klient enheder, typisk en web browser, og en web server. Disse kommunikerer ved at sende og modtage HTTP forespørgsler og svar.

Groft sagt foregår kommunikationen mellem webserver og klient enheder således:

  1. En klient enhed (web browser) sender en HTTP forespørgsel til internettet (F.eks. når du tilgår facebook.com)
  2. En web server modtager denne forespørgsel (Facebooks webserver)
  3. Serveren kører en applikation for at behandler forespørgslen
  4. Serveren sender et HTTP svar (et output) til browseren
  5. Klienten (browseren) modtager svaret og behandler dette

Simon Nielsen
CCO & Partner
📱 + 45 60 40 10 04

Vil du høre mere? Bliv ringet op