ROMI (Return on Marketing Investment)

Hvad er ROMI (Return on Marketing Investment)?

ROMI er en forkortelse for det engelske begreb: “Return on Marketing Investment” og er et udtryk for, hvor meget (i kroner og ører), du får ud af din investering i marketing. Man kan kalde ROMI for et indsnævret begreb “ROI” som oftest bruges indenfor marketingbranchen i flæng med ROMI.

TIP!

Læs mere om de lignende begreber: ROI (Return on Investment) og ROAS (Return on Ad Spend) her.

På dansk kan ROMI oversættes til: Afkast på markedsføring-investering.

Med andre ord er ROMI altså dine indtægter fra markedsføringen holdt op imod dine udgifter til markedsføringen. En ROMI på 100% betyder altså, at du har en fortjeneste på 100% på din investering i markedsføring.

ROMI bruges ofte som en high-level KPI til marketingafdelingen til at beskrivelse, hvor godt et afkast, man har på markedsføringen, men bruges også som low-level KPI’er til de enkelte kanaler, afdelinger og sågar helt ned til de enkelte kampagner og annoncer.

TIP!

Læs mere om low-level og high-level og KPI’er for din marketing generelt, her.

Hvor beregner man ROMI?

ROMI beregnes ved at holde omkostninger til markedsføring op imod indtægter fra markedsføring. Enten overordnet eller for udvalgte markedsføringskampagner eller lignende.

Formel til at beregne ROMI:

ROMI = Fortjeneste – Investering / Investering x 100

Et eksempel på en beregning af ROMI er f.eks., at du har investeret 1.000 kroner i en markedsføringskampagne på sociale medier. Kampagnen har givet dig en fortjeneste på 10.000 kr:

ROMI = (10.000-1.000) / 1.000 x 100 = 900% / 9 gange

Det betyder altså, at din ROMI er 900% eller 9 gange, og at du dermed får din investering tilbage 9 gange.

ROMI beregner

Alternativt til at beregne din ROMI manuelt, kan du vha. vores ROMI beregner herunder beregne din ROMI. Indtast blot din investering og fortjeneste og klik på “Udregn min ROMI”:
Din ROMI:

Hvornår er en ROMI god?

I grove træk kan man sige, at så snart ROMI er positiv, har du et positivt afkast på din investering.

Er ROMI negativ, mister du penge på investeringen, og den er ikke fordelagtig.

Hvor god ROMI egentlig er, afhænger dog i høj grad af dine avancer og herunder bør risiko, tidsaspekt mv. være en del af dine overvejelser ift. den specifikke markedsføring-investering.

Vi er eksperter i at skabe en høj ROMI vha. markedsføring og salg – på tværs af markeder og branche – og vi hjælper også gerne dig. Udfyld blot formularen herunder, hvis du ønsker en uforpligtende snak og sparring om din ROMI, og hvordan du konkret kan forbedre denne!

Simon Nielsen
CCO & Partner
📱 + 45 60 40 10 04

Vil du høre mere? Bliv ringet op