Segmentering

Hvad er segmentering, og hvad betyder det?

Segmentering betyder, at man deler noget op i selvstændige enheder. Indenfor markedsføring bruges begrebet, segmentering, til at beskrive, at man deler alle ens mulige kunder op i undergrupper ud fra fælles egenskaber efter, hvad der giver mening for den enkelte virksomhed.

Det kan både være segmentering af forbrugermarkedet som helhed, for at definere de enkelte målgrupper, eller af en virksomheds leads efter, hvor de er i deres købsbeslutning (life cycle), hvor store de, hvor ofte de køber osv.

Segmentering betyder blot, at man deler en helhed op i flere små dele – hvordan det bruges afhænger af det enkelte formål.

Hvorfor er segmentering vigtigt?

Segmentering indenfor markedsføring og salg er vigtigt, fordi det hjælper dig med at gøre din marketing og salg mere:

 • Personaliseret
 • Målrettet
 • Tilrettelagt
 • Timet

Og dermed sikrer en mere effektiv og rentabel indsat og overordnet en højere marketing ROI.

Et eksempel på, hvorfor segmentering er vigtigt

Et eksempel, i meget grove og generelle træk, til at understøtte vigtigheden af segmentering er f.eks. en lokal dametøjsbutik i Århus, som ønsker at benytte sig af markedsføring på Facebook.

Hvis virksomheden blot laver annoncer på Facebook mod alle på mediet, vil det betyde 1. at der hurtigt bruges mange penge, 2. at kun få af dem, annoncen bliver vist for, er den relevant for.

Benytter dametøjsbutikken sig derimod af relevante segmenteringskriterier, det kunne f.eks. være nedenstående:

 • Køn: Kvinder
 • Alder: 18-50 år
 • Demografi: Århus og omegn
 • Interesse: Mode

Bruges der “kun” penge på at annoncere budskabet overfor de, som det er relevant for.  Det vil afspejle sig i effektiviteten af annonceringen.

Hvordan laver man en segmentering? Segmenteringsprocessen i 4 simple steps

Hvordan man segmenterer sin målgruppe er i bund og grund meget simpelt og kan i grove træk deles op i 4 grove steps, uanset hvad formålet er:

#1 Definition af relevante forhold 

Første step er at vurdere, ift. det specifikke problem og formålet med segmentering, hvilke forhold der er relevante at segmentere på. Med andre ord; hvilke forhold og kriterier er relevante at dele helheden op i. Forholdene afhænger 100% af formålet og den enkelte virksomhed og målgruppe.

Det kan f.eks. være køn, adfærd, alder, bopæl osv.

#2 Valg af segmenteringskriterier

Når du har defineret, hvilke forhold, der er relevante at segmentere på, skal du udvælge de  relevante segmenteringskriterier.

De 3 typer segmenteringskriterier

Vi skelner her i grove træk mellem de 3 nedenstående typer af segmenteringskriterier:

 1. Geografi: By, land, område mv.
 2. Demografi: Alder, køn, indkomst, civilstatus mv.
 3. Psykografisk: Tro, Personlighedstræk. social status, loyalitet  mv.

#3 Udarbejdelse af segmenter ift. kriterier

Når du har defineret de relevante segmenteringskriterier ift. formålet, skal du definere hver enkelt segment ud fra de udvalgte kriterier.

Det kan f.eks et segment er: Mænd, 20-45 år, bor i Aarhus og et andet segment er kvinder +45 år og bor i København.

For at sige det på den anden måde: Du skal have delt enheden op i de enkelte segmenter.

#4 Brug dine segmenter

Fjerde og sidste step: at bruge segmenterne.

Du har nu segmenteret enheden i relevante segmenter ift. hvad der er relevante for din problemstilling og/eller ift. formålet.

Du skal nu bruge dine segmenter, hvor de skal bruges. I din markedsføring, på dine kundelister, lister med leads eller lignende.

Hvis du har brug for hjælp til din segmentering, eller hvis du ikke oplever de ønskede resultater hermed, så tøv ikke med at kontakte os på tlf. 60 40 10 06 for en uforpligtende snak!

Simon Nielsen
CCO & Partner
📱 + 45 60 40 10 04

Vil du høre mere? Bliv ringet op