Semantisk Analyse

Hvad er Semantisk Analyse?

Semantisk analyse, Semantic Analysis på engelsk, dækker over at analysere en sammenhængende tekst, enkelte ord, fraser eller lignende, for dets egentlige betydning og sammenhæng til relaterede ord.

Semantisk analyse er noget, man kan gå i dybden med og analysere, men er også noget, vi mennesker helt automatisk gør.

Vi analyserer pr. automatik:

  • Kontekst ift. omkringliggende ord i en tekster, fraser m.m.
  • Drager den relevante information.
  • Sammenligner information mod tidligere oplevelser.

Og dette bruger vi til at forudse meningen med det pågældende. Helt automatisk.

TIP!

Læs mere om LSI keywords her.

Semantisk analyse og SEO

Efterhånden som søgemaskinerne har udviklet sig og fortsat udvikler sig, begynder deres algoritmer også at forstå kontekster og sammenhænge – som os mennesker (læs f.eks. mere om Google opdateringen BERT her). Det gør, at søgemaskinerne i højere og højere grad forstår meningen med ord, tekster og fraser.

Derfor benyttes semantisk analyse blandt andet til optimering af tekster ifm. SEO mv. på hjemmesider den dag i dag. Mere præcist ved brug af LSI keywords:

  • LSI (Latent Semantisk Indeksering): Forståelse af ord og emner, som er relateret (inden for samme overordnede område), og dermed giver f.eks. søgemaskiner eller anden modtager, en bedre, dybere og overordnet forståelse for indholdet (for f.eks. domænet som helhed). Det kan f.eks. være ordene: “Online”, Marketing”, “SoMe” mv., som er relateret.

Det er vigtigt at forstå og bruge ovenstående i ens arbejde for at gøre sine tekster mest mulig relevant ift. ens søgeord og branche generelt.

Vil du høre mere om semantisk analyse ift. SEO og dit arbejde? Tøv ikke med at kontakte os for en uforpligtende snak!

Simon Nielsen
CCO & Partner
📱 + 45 60 40 10 04

Vil du høre mere? Bliv ringet op