Digital strategi

Den dag i dag er det i høj grad din virksomheds digitale strategi, som danner grundlaget for, hvorvidt du får succes i din branche online. Med en forøget konkurrence på tværs af markeder, højere annoncepriser og mere illoyale kunder end nogensinde, er den rette digitale strategi nøglen til din succes.

Det gælder uanset, om du er en webshop eller B2B virksomhed: Du SKAL have en konkret plan for din digitale tilstedeværelse og indsatser, som er baseret på grundige analyser og data. Hos Aspera Digital er vi eksperter i digitale strategier og at vækste virksomheder hermed, og her får du vores svar på hvad, hvorfor og helt konkret hvordan, du bør arbejde med din digitale strategi for at få succes.

Hvad er digital strategi?

En digital strategi er en plan for udvikling og styring af en virksomheds overordnede digitale tilstedeværelse. Den digitale strategi udformes med grundlag i analyse og data (så vidt det haves) om nuværende udgangspunkt, markedet, konkurrenter mv. Dette danner grundlaget for en konkret målsætning og plan: Den digitale strategi.

På den måde danner den digitale strategi fundamentet for din forretnings fremtidige digitale vækst på tværs af de forskellige digitale platforme.

Hvad skal en digital strategi indeholde?

Ser vi bort fra det analysearbejde, som danner grundlaget for den digitale strategi (som vi kommer ind på om lidt) så skal den digitale strategi som minimum munde ud i:

 • Målsætning: Hvad ønsker du at opnå digitalt? Herunder relevante KPI’er
 • En konkret plan for, hvordan du når disse mål. Herunder
  • Hvilke kanaler?
  • Hvad skal der laves på de enkelte kanaler?
  • Hvornår skal hvad laves?
  • Hvem er ansvarlig?

Den kan indeholde mere end ovenstående, alt afhængig af om andet er relevant for præcis din virksomhed og organisation. Vi anbefaler dog, din digitale strategi som minimum indeholder ovenstående.

Et (forsimplet) eksempel på en digital strategi

For at give dig en bedre og mere håndgribelig fornemmelse af, hvad en digital strategi er, og hvad sådan en indeholder, er her et eksempel på en del af en digital strategi for et nystartet fiktivt tøjbrand:

 • Målsætning: Generelt højere kendskabsgrad til brand
  • Primære KPI: Antal eksponeringer + Besøg på hjemmeside
 • Plan for højere kendskabsgrad:
  • SoMe annoncering
   • KPI: Antal eksponeringer til lavest mulige pris (CPM)
   • Medier: Facebook, Instagram og Pinterest
   • Typer: Brand og trafik annoncer
   • Målgruppe: Kvinder, 20-34 år, Danmark
   • Ansvarlig: SoMe-afdeling
   • Plan:
    • Sommer-annonce klar 31. maj
    • ..
    • ..
    • Black Friday annoncer klar 1. oktober
  • Displayannoncer
  • Søgemaskiner (SEO+Ads)
  • Email marketing

Ovenstående eksempel på en digital strategi er udelukkende med for forståelsens skyld og er derfor IKKE udfyldt til fulde og er her i den grad forsimplet. Men den giver dig forhåbentlig en idé om, hvordan en digital strategi kan udformes.

Den digitale strategi er selvfølgelig i realiteten lavet med udgangspunkt i dybdegående analyser om målgruppe, marked, kunderejse, konkurrenter mv. og vil i det fleste ende ud i noget mere komplekst end ovenstående. Oftest er den i praksis opdelt i en overordnet digital strategi samt enkeltstående strategier for de enkelte indsatser og kanaler. F.eks i en kalender, Excel eller lignende, alt afhængig af, hvad der passer i dit setup.

Hvem bør have en digital strategi?

Alle forretninger, der ønsker at få succes digitalt, bør have en digitale strategi. Den digitale strategi er planen for, hvordan du får den succes, du ønsker, digitalt. Så medmindre, du ikke ønsker succes med din forretning, bør du have en digital strategi – og du bør vide lige præcis, hvor den ligger, så du altid har den ved hånden!

Du kan sammenligne en digital strategi lidt med en sportsudøvers træningsplan, eller en der ønsker at tabe sigs kostplan; uden denne eller med den “forkerte” plan, bliver det aldrig en succes. Derimod med den rette, tilrettelagte og realistiske plan, bliver det garanteret en succes – altså vel og mærket, at planen bliver fulgt.

Så hvis du lige nu sidder og tænker: “Nah, en digital strategi er ikke relevant for mig, og det er desuden også for meget arbejde”, så kan du godt tro om igen.

Hvorfor lave en digital strategi?

Hvis du stadig tænker: “Hvorfor bør jeg lave en digital strategi?”, så er svaret simplet: Du skal lave en digital strategi, da det er denne, der sikrer dig, du når dine mål og får succes med din forretning online.

Det gælder uanset om din strategi er en “generel strategi”, som er planen for, hvordan du kommer fra dit nuværende setup og udgangspunkt til et nyt niveau. Eller om det er en “new market entry”-strategi, som beskriver hvordan du indtræder og får succes digitalt på et helt nyt marked.

Det er alt sammen noget, du vil komme ind på i det første analysepunkt, hvor du kigger ind ad og ser på dit nuværende digitale udgangspunkt. Det kommer vi til om lidt.

Hvordan laver man en digital strategi?

Udarbejdelsen af en digital strategi, som ender ud i en konkret målsætning og plan, laves med udgangspunkt i dybdegående, relevante analyser og data, så vidt det haves. Den digitale strategi bør laves i samarbejde med folk, der er eksperter inden for den digitale del og med dig, som er ekspert i din forretning. Yderligere kan f.eks. inkluderes relevante analyseværktøjer, branche- og konkurrence-data, inputs fra andre afdelinger i organisationen og ledelsen i firmaet.

Hvis du har brug for en sparringspartner, som er ekspert i at vækste forretninger digitalt, til at fastlægge og lave din digitale strategi med dig, så ring til os på tlf. 60 40 10 06, så tager vi gerne en snak med dig om den optimale digitale strategi for din forretning.

Her er vores konkrete steps til, hvordan du laver en digital strategi, som giver succes:

 1. Analyse af det digitale udgangspunkt
 2. Markeds- og konkurrentanalyse
 3. Målgruppeanalyse (og definition af persona) og kunderejse
 4. Vælg marketingkanaler, budskaber og taktikker
 5. Fastlæggelse af målsætning og KPI’er
 6. Lav en konkret plan
 7. Eksekver!
 8. Data, overvåg og optimer

Herunder går vi i dybden med, hvordan du konkret bør gribe hvert trin i processen an.

8 konkrete steps til at få succes med din digitale strategi

Vi har forsøgt at koge analysearbejdet og selve eksekveringen af den digitale strategi ned til de 8 vigtigste, konkrete og let håndgribe trin.

De 3 første steps består i benarbejdet: Det tunge, men i den grad nødvendige analysearbejde. Herefter bruges dette analysearbejde til at vælge marketingkanaler, taktikker, budskaber, målsætning og KPI’er. Til sidst udformes den konkrete plan; din digitale strategi.

Sidste trin i dit arbejde med den digitale strategi er på lang sigt noget af det vigtigste; den løbende overvågning og optimering, hvor du sikrer dig, din forretning er på rette spor og måler på relevante KPI’er vha. det data, du får ind.

1. Analyse af det digitale udgangspunkt

Første step mod din digitale strategi er en analyse af dit nuværende digitale udgangspunkt. Du skal først og fremmest vide, hvor du kommer fra, før du begynder at kigge på, hvor du vil hen i fremtiden.

Tænker over; Hvor er du digitalt i dag, hvad gør du digitalt, hvilke kanaler er dit primære fokus på, og hvad er dine styrker og svagheder?

Er udgangspunkt 0 og nix; at I er et helt nystartet firma, som skal til at indtræde markedet. Eller måske indtræde et nyt marked (new market strategy)?

Eller er Jeres udgangspunkt, at I ligger lunt i svinget, men det kræver en konkret strategi for, hvordan du kan tage din forretning til det næste niveau?

Brug f.eks. data fra Google Analytics og Google Search Console til at danne jer et overblik over jeres nuværende digitale udgangspunkt.

2. Markeds- og konkurrentanalyse

Uanset dit digitale udgangspunkt er en vigtig del af de indledende manøvre til en succesfuld digital strategi; en markeds- og konkurrentanalyse.

Hvem er dine konkurrenter, hvad gør de, og hvordan agerer de digitalt? Og har de succes med dette? Hvad gør de rigtigt, og hvad gør de forkert?

Herudover skal du finde ud af, hvilke markeder der er attraktive for dig, og herunder hvilke du ønsker at konkurrere på? Hvordan er kundernes adfærd på markedet, hvilke trends er der, og hvad er markedets udfordringer og potentiale?

Brug f.eks. værktøjer som Ahrefs, Similar Web mv. for at se og overvåge dine konkurrenters indsats og resultater og generelt få en fornemmelse af potentialet og konkurrenceintensiteten på de mulige markeder. Herudover kan du bruge branchedata og regnskabstal for dine konkurrenter.

3. Målgruppeanalyse (og definition af persona) og kunderejse

For at kunne få succes med din digitale strategi, er det en selvfølgelig, at du skal have helt styr på din målgruppe.

Første del af målgruppeanalysen er kortlægning af demografiske-, geografiske- og psykografiske forhold samt andre relevant karaktertræk og præferencer for din målgruppe. Dette ender ud i, hvad der generelt kendetegner din målgruppe. Disse resultater kan du bruge til at beskrive din persona: altså hvem er din helt ideelle kunde – helt ned på den præcise alder, titel, indkomst.

Et eksempel på en persona kan f.eks. være (B2C):

Lise, 22 år, Aarhus, Single, studerende, løn: SU og deltidsjob, stemmer Socialdemokratiet, familiemenneske.

Når du først har dette på plads, skal du have fastlagt, hvordan din typiske kunde agerer online, og mere præcist; hvordan de agerer, når de foretager et køb hos dig. Du skal have analyseret og gerne visualiseret den typiske kunderejse; fra at være fremmed til at være en loyal kunde hos dig.

Hvis du ikke allerede har erfaring med dette, så har vi skrevet en komplet guide til at arbejde med kunderejsen og at bruge denne i en digital strategi. Læs den her:

I dit analysearbejde med målgruppe, persona og deres kunderejse kan du med fordel bruge Målgruppe-, Adfærds og Tilskrivningsdata fra f.eks. Google Analytics.

4. Vælg marketingkanaler, budskaber og taktikker

Med udgangspunkt i analyse af dit udgangspunkt, marked, konkurrenter og sidst men ikke mindst din målgruppe og specielt deres kunderejse, skal du nu vælge hvilke marketingkanaler og medier, du skal være til stede på, samt hvilke budskaber og taktikker, der skal til for at markedsføre dig med succes til din målgruppe.

Mere præcist skal du have fastlagt hvilke og hvordan de enkelte marketingkanaler og medier skal bruges i hvert led af kunderejsen: Attract -> Interest -> Convert -> Close-> Delight.

Af digitale marketingkanaler den dag i dag taler vi typisk om: SEO, PPC, Email marketing, Amazon SEO, Amazon Ads m.fl. Herunder ser du, hvordan de enkelte marketingkanaler typisk bruges i hver fase af en kunderejse:

 

5. Fastlæggelse af målsætning og KPI’er

Du har nu analyseret dit udgangspunkt, dit marked, dets potentiale, hvor intensiv konkurrencen er og herudfra fastlagt, hvordan du skal bruge de enkelte kanaler, og hvilke budskaber og taktikker hvornår.

Med udgangspunkt i dette, skal du fastlægge din konkrete målsætning med din digitale strategi. Ønsker du generelt en højere og bredere kendskabsgrad, en mere rentabel markedsføring eller måske mere loyale kunder? Eller er det måske en kombination af de forskellige ting, der vil løfte din forretning?

Til din generelle målsætning skal du knytte nogle relevante, målbare KPI’er. Altså nogle konkrete tal, som kan fortælle dig, om du er på rette spor og når dine mål.

Herunder er nogle eksempler på generelle målsætninger og tilhørende KPI’er:

 • Bedre rentabilitet
  • KPI’er: ROI, ROAS, CLV
 • Mere loyale kunder
  • KPI’er: CLV, kundelevetid, summeret køb pr. kunde, genkøbsrate
 • Højere kendskabsgrad
  • KPI’er: CPM, besøg på hjemmeside

Vil du have hjælp til at vælge og måle på de rette KPI’er? Kontakt os ved at klikke herunder.

Det nødvendige data til at opstille dine KPI’er finder du i Google Analytics, og hvis du ønsker et bedre og mere visuelt overblik, kan du opstille et dashboard i f.eks. Google Data Studio eller lignende.

6. Lav en konkret plan

Du har nu lavet det fornødne benarbejde og er klar til at kanalisere dette til en overordnet plan for, hvordan du når din målsætning og konkrete KPI’er. Altså en slags specificeret og detaljeret to-do liste over, hvad der skal gøres, hvor, af hvem og hvordan.

Din konkrete plan skal indeholde:

 • Hvilke kanaler?
 • Hvad skal der laves på de enkelte kanaler?
 • Hvornår skal hvad laves?
 • Hvem er ansvarlig?

Og hvis der er andet relevant for dig.

Dette er i bund og grund kernen i din digitale strategi sammen med din overordnede målsætning. Denne suppleres typisk op med mere konkrete strategier for de enkelte afdelinger og marketingkanaler for overskuelighedens skyld.

Vi anbefaler typisk, at man laver sin digitale strategi i et dokument, som alle de relevante personer i organisationen let kan tilgå og holde øje med. Det samme med KPI’erne, så alle altid og let kan se, om I er på rette spor.

7. Eksekver!

Det absolut vigtigste step i arbejdet med den digitale strategi? At gøre planen til virkelighed!

Når analysearbejdet er lavet, planen er lagt og målene er sat, er næste step selvfølgelig, at der bliver eksekveret, og planen bliver fulgt. Dermed ikke sagt, man selvfølgelig kan (og nok nærmere; skal) justere til, når den digitale strategi søsættes. I denne proces foretages jo yderligere dybdegående analyser inden for de enkelte områder, som måske belyser usete områder eller potentialer, som ikke viste sig i det generelle analysearbejde.

8. Data, overvåg og optimer

Selvom planen nu er søsat, og der bliver eksekveret på de planlagte steder, så glem ikke at stoppe op og generelt overvåge det data og de resultater, du får ind. Hold dem op imod din overordnede KPI’er, mål på disse og sikre dig, du er på rette spor. Hvis ikke; justér og optimér.

Den digitale strategi er ikke bare noget, der kan krydses af dagens to-do. Det er en konstant og agil process, hvor du løbende skal justere til, som jeres marked ændrer sig, jeres konkurrenter reagerer og jeres udgangspunkt forbedres.

Hvis ikke du sørger for at følge med, opdatere og optimere, vil du hurtigt opdage, din resultater bliver herefter.

Hvordan vi hos Aspera Digital arbejder med digitale strategier

Hos Aspera Digital er vi eksperter i digitale strategier, som skaber vækst, på tværs af markeder, landegrænser og brancher. Vi arbejder ud fra en gennemtestet, gennemsigtig og succesfuld arbejdsprocess, som er som følger:
Digital strategi

Under hele processen arbejder vi tæt sammen med dig som kunde, og vil meget gerne have dig så meget i spil som muligt – specielt fra starten af. Du er ekspert i din forretning, og vi eksperter i digital vækst – sammen giver dette den perfekte cocktail, som ender i succes gang på gang.

Med udgangspunkt i data om og analyse af dit digitale setup og nuværende udgangspunkt, det marked du befinder dig på, dine kunder og deres kunderejse, definerer vi sammen målbare KPI’er og en strategi for, hvordan vi når de mål, vi sammen sætter.

Løbende eksekverer vi på og på tværs af de enkelte kanaler i samarbejde med jer. Herudover analyserer, overvåger og optimerer vi konstant på baggrund af det nye data vi får ind.

Skal vi tage en snak om din digitale strategi?

Hos Aspera Digital, arbejder vi med alle aspekter af digital markedsføring og digitale strategier og for alle typer og størrelser af virksomheder.

Vi har altid kunden i fokus, og det kan mærkes – både i vores samarbejder og på vores kunders bundlinje.

Kunne du tænke dig en troværdig sparrings- og samarbejdspartner til din digitale strategi og eksekveringen heraf? Tøv ikke med at kontakte os, så tager vi en snak og bliver klogere sammen.